PRIVACYBELEID

Welkom op www.fietsongeval.be. Deze site is eigendom van Marc PEETERS, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, ondernemingsnummer 0836.044.384 en respecteert de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet.

Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie wordt ingezameld, gebruikt en doorgegeven.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, meer nog, op geen enkel moment worden uw gegevens gebruikt voor andere doeleinden en/of worden ze aan derden verstrekt.

Wel verzamelt deze site informatie over het bezoekersaantal en de geografische locatie van de gebruikers, en dit louter om statistische redenen.

©2014. Fietsongeval.be. Alle rechten voorbehouden.