Fietsen in groep

Een groep van minder dan 15 fietsers volgt alle richtlijnen voor de ‘individuele fietser’ en wordt aldus niet als een groep beschouwd.

De wettelijke basis voor fietsers in groep vormt het KB van 01/12/1975 houdende het algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (artikel 43 bis)

Fietsers zelf

 • gebruik van het fietspad is niet verplicht
 • met 2 naast elkaar op de rijbaan mag altijd
 • op een rijbaan zonder rijstroken mag de groep ongeveer 3 meter en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan innemen
 • op een rijbaan met rijstroken mag enkel de rechterrijstrook gebruikt worden
 • max. 150 fietsers zo niet moet de groep opgesplitst worden
 • de groep moet steeds de aanwijzingen van de wegkapitein volgen

Wegkapitein(s)

 • een groep van 15 tot 50 fietsers mag vergezeld worden door ten minste 2 wegkapiteins (1 = verboden)
 • een groep van 51 tot 150 fietsers moet vergezeld worden door 2 wegkapiteins
 • hij/zij moet ten minste 21 jaar oud zijn
 • moet om de linkerarm een band dragen met horizontaal de nationale kleuren, en in zwarte letters op de gele strook het woord wegkapitein (zo niet riskeer je een boete van 55 euro bij onmiddellijke inning en 65 euro bij een minnelijke schikking)
 • moet uitgerust zijn met een verkeersbord(je) C3
  Verkeersbord C3
 • enige opleiding is niet vereist en een deelnemerslijst is niet verplicht
 • hij / zij waakt over het goede verloop van de tocht
 • mag op een kruispunt (zonder verkeerslichten) het verkeer in de dwarswegen stilleggen door gebruik te maken van een schijf / bord C3, en dit terwijl de groep met inbegrip van de volgwagen(s) oversteekt

Volgwagen

 • groepen van 15 tot 50 fietsers mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto
 • is er slechts 1 auto, dan moet de auto de groep volgen
 • groepen van 51 tot 150 fietsers moeten voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidend voertuig op een afstand van ongeveer 30 meter
 • op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool van een fiets (wit)
 • dit bord moet goed zichtbaar zijn voor tegenliggers, zowel bij het voertuig vooraan als voor achter komend verkeer bij voertuig achter de groep
 • de afmetingen van de symbolen van dit bord zijn minimaal 50 cm breed en minimaal 70 cm zijde (zie M.B. van 01/12/1997 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen,...)

Download de beknopte versie van de verkeerwetgeving voor fietsers 15 of meer (in clubverband). Een handig werkinstrument in je volgwagen. (bron Vlaamse Wielrijdersbond vzw)