Fietssuggestiestroken

Het is je misschien al opgevallen dat de rode fietssuggestiestroken langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnen.
Ze worden vervangen door okergele stroken of een stroken in een afwijkend materiaal. Dat heeft alles te maken met de richtlijnen van het vernieuwde vademecum 'fietsvoorzieningen'. Fietssuggestiestroken hebben in tegenstelling tot fietspaden geen juridisch statuut! Helaas weten weinig fietsers en automobilisten dat. Wij willen je graag informeren.

 

Geen fietspad

Een fietssuggestiestrook is dus niet te vergelijken met een fietspad.Het doel ervan is om de rijbaan optisch te versmallen en de positie van de fietser aan te duiden. De keuze ervan moet weloverwogen zijn in een bepaalde verkeerssituatie.

De suggestiestroken moeten vanaf nu in okergeel zijn zodat verwarring met het rode fietspad uitgesloten wordt. Er mag ook een ander materiaal gebruikt worden dan de middenstrook en dit hoeft dan niet noodzakelijk okergeel te zijn.

Zo werden onlangs in Wetteren meerdere fietssuggestiestroken behandeld met een 'stroefmakende bestrijking'; de regen had de verflaag spekglad gemaakt. In dit geval had men kunnen opteren voor een ander materiaal.

Breedte

De fietssuggestiestrook is voortaan tussen de 1,70 en 2m breed, net breed genoeg voor 2 fietsers om naast elkaar te rijden.
Uiteraard moeten de fietsers de reglementering inzake hun plaats op de rijbaan respecteren (binnen de bebouwde kom achter elkaar rijden indien het kruisen niet mogelijk is = een tegenligger wordt ernstig gehinderd). Fietsers dienen eveneens de rechterkant van de rijbaan aan te houden (artikel 9.3.1wegcode).

Automobilisten

Uiteraard is het voor autovoertuigen toegelaten over deze suggestiestroken te rijden. Ze hoeven dus niet hoofdzakelijk op het middenstuk te rijden. Wel wordt van hen een bijzondere voorzichtigheid verwacht.

 

Fietslogo

Wanneer door de ondergrond geen kwalitatieve kleurcoating mogelijk is of het okergeel botst met het ruimtelijk beeld, kunnen ten slotte fietslogo's gebruikt worden.

Ook deze logo's zijn niet opgenomen in het verkeersreglement en hebben dus geen juridische basis.
Uiteraard gelden hier ook de bovengenoemde reglementeringen voor fietsers (over de plaats van de fietser en het rechts rijden).

04/09/2018