Mechanisch bedrog en imagoschade

Op de verspreide beelden - die de ganse wereld rondgingen - was zeer duidelijk een crossfiets te zien van het merk "Willier".

Welke exacte juridische actie de advocaten van Willier zich voorhouden, is nog niet bekend:  gaan zij een strafklacht indienen, wachten zij de uitspraak van de Geschillencommissie af om nadien de rechter te vatten. Het is afwachten...

Inzoverre na onderzoek een verantwoordelijke (schuldige) zou worden aangeduid, zal Willier de bewijslast dragen dat zij effectief schade hebben geleden, en zal Willier deze schade ook moeten begroten. Geen eenvoudige opgave.

Het is de rechtbank die uiteindelijk het bedrag begroot. Hoe?

De rechtbank kan eigenmachtig een som bepalen (forfaitair) op basis van de voorliggende stukken, maar meestal wordt een deskundige (accountant/bedrijfsrevisor) aangesteld om de grootheid van de schade vast te stellen op basis van alle door de deskundige ingewonnen informatie. 

In de nieuwberichten van deze week lezen we dat de advocaten van Femke Van den Driessche op hun beurt de verdediging op de aantijgingen hebben ingezet.

Wordt vervolgd.........

13/04/2018