Nieuw in de wet sinds 1/10/2022

Ligfiets en velomobielZaterdag 1 oktober 2022 treedt het KB van 30/07/2022 in werking, en wijzigt hiermee het Wegverkeersreglement.
Zo worden in art. 2.15.1 inzake rijwielen de begrippen ‘ligfiets’ - een rijwiel met een bestuurder in bijna liggende positie - en ‘velomobiel’ - een ligfiets met een carrosserie - ingevoegd.
De bestuurders van de ligfiets en de velomobiel die een breedte hebben van maximum 1 meter ‘hebben, daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur of minder, de keuze tussen het fietspad, het deel van de openbare weg aangeduid door het verkeersbord D10 of de rijbaan’.
Niet opschrikken wanneer je voor jou op de rijbaan, in de toegelaten omstandigheden, een velomobiel ziet aanzetten.
Ook ligfietsen en de velomobiel mogen gebruik maken van de ‘zijdelingse strook’, een nieuw begrip dat we morgen nader toelichten in samenlezing met de ‘middenrijbaan’, ook al zo’n nieuw begrip van toepassing op o.a. fietsers.

D9 open voor speed pedelec De wet voorziet vanaf 01/10/2022 dat ‘waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur of minder, de bestuurders van speed pedelecs het fietspad aangeduid met D9 mogen volgen’. 
Geldt een hogere snelheidsbeperking, moeten zij het fietspad aangeduid met D9 volgen (ook de andere opties blijven onveranderd: verkeersbord D7 en onderbroken witte lijnen).
Enkel het verkeersbord D10 blijft verboden terrein voor de speed pedelec.
Andere nieuwigheid is dat bestuurders van speed pedelecs ook gebruik mogen maken van de borden die fietsers toelaten om door het rode licht te rijden (borden B22 en B23).
En om de zichtbaarheid te vergroten, mogen fietsers voortaan, bovenop de verplichte lichten en reflectoren, ook nog andere laterale signalisatiemiddelen gebruiken.

MiddenrijbaanEr worden voor fietsers twee van belang zijnde nieuwe begrippen ingevoerd, m.n. de ‘middenrijbaan’ en de ‘zijdelingse stroken’.
Een ‘middenrijbaan’ is het deel van de openbare weg afgebakend door de wegmarkeringen bedoeld in art. 75.3 die aan beide kanten een denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.
De wegmarkeringen bedoeld in art. 75.3 zijn twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan die bestaan uit telkens twee paar korte trekken, die de denkbeeldige randen afbakenen.
De ‘zijdelingse strook’ is de strook gelegen langs de middenrijbaan en maakt geen deel uit van de rijbaan weg.
Op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden en voorrang te verlenen aan de voetgangers die zich op dit deel van de openbare weg bevinden, mogen bestuurders van rijwielen, bromfietsen klasse A, speed pedelecs, niet gespannen trekdieren, last of rijdieren of vee de zijdelingse strook volgen.
De auto’s en vrachtwagens moeten op de middenrijbaan tussen de evenwijdige stippellijnen rijden, m.a.w. er wordt één rijstrook voor motorvoertuigen gereserveerd.
Alleen om auto’s te kruisen, mogen ze naar rechts uitwijken, mits ze niemand hinderen.
Afwachten wat dat geeft.
 

10/10/2022