Spookfietsen

Met deze controles wil de politie fietsers het signaal geven om de wet te respecteren en gevaarlijke situaties te voorkomen.
Een plejade van kritiek tot gejuich van voor- en tegenstanders passeerde de revu!
Dezelfde week reden in het centrum van Antwerpen2 fietsers frontaal op elkaar in op een eenrichtingsfietspad. De situatie op fietspaden is niet eenvoudig, daarom deze opfrissing van het -voor alle fietsers zo belangrijke - art. 9.1.2.1° Wegcode.

Duidelijke regels

Artikel 9.1.2.1° Wegcode bepaalt dat ‘wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan MOETEN fietsers dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt’.
Dit artikel heeft het dus over fietspaden aangeduid met de wegmarkering van twee evenwijdige witte onderbroken strepen.  Zulk een fietspad is NOOIT een tweerichtingsfietspad! In tegenovergestelde richting hierop fietsen is te allen tijde verboden.

In datzelfde artikel 9.1.2.1° wordt gesteld dat ‘fietspaden aangeduid met een verkeersbord  of D9 moeten door de fietsers gevolgd worden als het in de hen gevolgde richting is gesignaleerd’. 
Deze fietspaden kunnen tweerichtingsfietspaden zijn (als ze vanuit beide kanten worden aangeduid),  en is fietsen in tegenovergestelde richting dus toegelaten.
Wordt op zulk fietspad slechts eenrichtingsverkeer toegelaten, dan is ‘spookfietsen’ uit den boze.

Eén uitzondering: bijzonder omstandigheden

In feite zijn de regels dus zeer duidelijk, ware het niet dat 1 uitzondering in hetzelfde artikel wordt weergegeven, nl. dat het tegen de richting in fietsen toegelaten is wanneer ‘bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden’.
Een bijzondere omstandigheid is bvb. je huis verlaten met je fiets, 200 meter rechts op het fietspad fietsen, oversteken om vervolgens aan de overkant van de straat verder naar links te fietsen (terug aan de overkant voorbij je huis), terwijl je in feite vanuit het verlaten van je huis 100 meter verder links moet zijn....
Opgepast, de uitzondering geldt enkel op fietspaden aangegeven door een D7 en D9 (afbeelding van links naar rechts), dus niet de onderbroken witte lijnen.
Dit belangrijk artikel 9.1.2.1° kan grote gevolgen hebben: in december 2018 oordeelde de politierechter te Gent een spookfietser volledig in fout te zijn voor miskenning van bovenvermeld artikel.
Een fietser reed op een eenrichtingsfietspad in tegenovergestelde richting waardoor hij een tegenligger fietser (die wel correct fietste) verschalkte. Deze laatste diende uit te wijken naar links en kw

am in de wielkas van een passerende bus van De Lijn terecht.
Niet alleen voor de zeer onfortuinlijke fietser een zwaar lichamelijk letsel, maar ook voor de spookrijder een financiële kater, zeker nu deze laatste niet gedekt was door enige familiale verzekering.

Eerder dat jaar oordeelde de politierechter te Dendermonde in dezelfde zin (zie artikel op site).
‘Spookfietsen’ is dus niet zonder risico.

Fietsers informeren fietsers. Verspreid dus deze boodschap.

30/07/2019