Veiligheid fietsers/renners: wat nu?

De korte onderbreking bracht overleg op gang en er werd beslist om ook in de toekomst renners het parcours op veiligheid te doen beoordelen.

Afgezien de vraag hoe dit in praktijk dan wel moet gebeuren, verscheen op 03/07/2019 in het Belgisch Staatsblad het KB van 28/06/2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden.

 

Reglementering wedstrijden

Kort samengevat, moderniseert dit besluit de organisatie van wielerwedstrijden, cyclocrossen, mountainbike wedstrijden, dua- en triatlons in België.  Het verduidelijkt ook de toepassing van de Wegcode tijdens deze wedstrijden. 

De organisatie, de burgemeester, annex de korpschef, de signaalgevers en de veiligheidscoördinator nemen prominente plaatsen in deze structuur in.

Interessant is ook art. 10 van dit KB dat stelt dat deelnemers aan wielerwedstrijden niet verplicht zijn om fietspaden te volgen, en is in feite een gedeeltelijke herhaling van art. 59.9 van het verkeersreglement.  Ook art. 20 van het KB stelt dat de wegcode van toepassing is tijdens wielerwedstrijden, met uitzondering van deze artikelen die strijdig zijn met het karakter van een wielerwedstrijd.

 

Verandering op 1 september 2019 voor wegkoersen

Voor wegkoersen gaat het besluit in op 01/01/2020, voor de andere wedstrijden op 01/09/2019, kort dag dus.

Interessanter is de vraag, wetende dat recreatieve toertochten (weg en veld) niet ressorteren onder dit besluit, toch niet onrechtstreeks aan de organisator bepaalde verplichtingen in veiligheid verdoken oplegt.

Een gevaarlijke fietssituatie tref je immers aan in elke tocht, en het is m.i. de plicht van de organisator - al dan niet in samenspraak met andere actoren -om potentiële ongevallen te vermijden.

 

Infosessies 

Fietsongeval.be organiseert infosessies omtrent deze materie en laat organisatoren 2 stappen voor zijn op mogelijke valkuilen.  Juridisch anticiperen, doen ! 

Het komt de fietsveiligheid enkel ten goede.

30/08/2019