Fietsongevallen bij wielertoeristen: een reflectie na Sporza-interview

In 2021 werden 8.246 fietsers verzorgd in het ziekenhuis.  Uit bevraging zouden deze fietsongevallen met ziekenhuisopname slechts 15% uitmaken van het werkelijke aantal Vlamingen die betrokken zijn in een fietsongeval.
Wie meent dat hiermee alles gezegd is, komt bedrogen uit.  In werkelijkheid, door extrapolatie van deze cijfers, is het totaal aantal fietsongevallen te ramen op 55.000 per jaar, jawel 55.000.

55.000 ! 

Een gigantisch aantal, met bijwijlen een enorme impact op lichaam, materiaal, familie en arbeidssituatie.  Fietsen, hoe fijn/gezond/sociaal/tof we dit ook vinden, blijft in vele gevallen een hachelijke onderneming, zeker daar waar veilige fietsinfrastructuur in gebreke blijft.

Interesse in fietsveiligheid

Infosessies omtrent fietsveiligheid zijn een waardevol instrument om de risico’s op een fietsongeval te doen verkleinen, en fietsers bewust te maken om pro-actief te fietsen, met o.a. het aanreiken van tips en trick’s, al dan niet in combinatie met een aanvullende themasessie (bijvoorbeeld specifieke praktijkoefeningen met fiets).
En toch is de interesse bij vele wielerclubs - van profs tot recreanten - in fietsveiligheid ondermaats, quasi onbestaande, spijts ontelbare valpartijen in wedstrijden en toertochten, aanrijdingen tijdens een trainingsrit.  De voorbeelden zijn legio.

Rol van beleidsmakers

Het is de morele verplichting van de beleidsverantwoordelijken binnen de fietssector (bonden, nevenbonden, organisatoren allerlei, clubs) om de veiligheid van fietsers te waarborgen, om coureurs erop attent te maken welke gevaren schuilen op de openbare weg.  In een eerder interview sprak Thomas De Gendt over het spelletje van chauffeurs om zo dicht mogelijk een fietser te passeren, met kans om in ‘gruzelementen’ te liggen, en dagelijks op training levensgevaarlijke situaties mee te maken, met de auto als moordwapen tegen racefietsers.  Het zijn de woorden van een volharde prof.
We zwijgen nog over de toenemende agressie.

Rol van fietsers

Maar ook van fietsers wordt verwacht dat zij de wegcode respecteren, zij zijn immers de eerste bewaker van hun eigen veiligheid.
Maar ook respectvol fietsen en hoffelijkheid uitstralen naar de andere weggebruikers, zijn basiswaarden. Ook dit is duidelijk.
En loopt het toch spaak voor de onfortuinlijke fietser, is onwetendheid troef:  onwetendheid omtrent de registratie van het fietsongeval zelve, onwetendheid bij de aangifte aan de verzekering en welke verzekering aan te spreken, onwetendheid omtrent de opvolging, de afhandeling, de vergoeding van hun schadegeval, ga zo maar door.

Preventiebeleid in bedrijven 

De bedrijfswereld, inclusief een aantal multinationals - de explosie van werknemers woon/werkverkeer met speed pedelecs indachtig - beschouwt fietsveiligheid als een prioriteit binnen het preventiebeleid. 
Zij beschikken over opgeleide preventie-adviseurs, en organiseren voordrachten om de parate kennis van wegcode, technische vereisten fiets, de samenloop van verzekeringen en bijzondere fietsomstandigheden, lees valkuilen, onder de loep te nemen.

Het fietsseizoen zit in haar prille aanvang, nooit te laat om veilige doelstellingen in het vooruitzicht te stellen.
Doen!

 

31/03/2023