Nieuwsflash december 2018

Green Deals

Om de klimaatsverandering tegen te gaan, wil Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen, en hiervoor werd het project 'Green
Deals' voorgesteld.
Green Deal focust o.a. op fietsdelen en men wenst het aantal fietsdelers te verdubbelen naar 400.000; zo gaat De Lijn fors investeren in de Blue Bikes en ook andere spelers op de markt gaan extra inspanningen leveren.

Overlast deelfietsen BXL

Daartegenover voert Brussel vanaf 1 februari een verplichte vergunning in om overlast door deelfietsen aan te pakken.
Op een jaar tijd zijn 'free floating' deelfietsen - die je niet op een vaste plaats moet vastklikken - bijzonder populair geworden in onze hoofdstad. Het nadeel is dat je de fietsen overal terug vindt: op de voetpaden, in de parken, zelfs in de metro.  En dus wordt er paal en perk gesteld aan piraterij.

Fietsongevallen

Het aantal verkeersdoden - lees fietsdoden - is de eerste 9 maanden van dit jaar met 40% gestegen, en dit van naar 33 naar 40 !!
Opmerkelijk dat 1/4 van de onfortuinlijke slachtoffers e-bikers zijn. De roep naar veilige fietsinfrastructuur klinkt des te luider en wordt ongetwijfeld een belangrijk Vlaams verkiezingsthema. Maar ook preventie en sensibilisering moeten aangescherpt worden.
'Fietsongeval.be, sterk in fietsrecht' verzorgt zulke noodzakelijke voordrachten.  Even meegeven :)

 

19/03/2019