#veiligfietsen: afslaan

Nu opgeroepen wordt om te fietsen, gaan we dagelijks tips geven om fietsongevallen te vermijden en alzo de druk op onze ziekenhuizen uit te sluiten. Onze eerste tip gaat over afslaan.

Richtingverandering


Naar links of rechts afslaan om de rijbaan of het fietspad/jaagpad te verlaten, wordt in art. 19 van de wegcode benoemd als ‘richtingverandering’.
Wat moet je als fietser doen ?
- op voorhand kijken of je dit kan doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers 
- in sommige gevallen voorrang verlenen aan tegenliggers 
- de beweging met matige snelheid uitvoeren
- het voornemen tijdig kenbaar maken 
- EN, indien mogelijk, door een teken met de arm

Arm uitsteken waar mogelijk

Een teken met de arm moet dus, tenzij het onmogelijk is.
Dit kan het geval zijn op glibberige kasseien, een rijbaan waar bijzondere behendigheid vereist is (straat met tramsporen of slecht wegdek) of het gewoonweg fysiek onmogelijk is.
Onnodig te zeggen dat zulks aanleiding geeft tot discussies, zeker wanneer het tot een aanrijding komt.  Een dergelijke zaak wordt in september gepleit voor de politierechtbank waarbij het teken met de arm centraal staat.  Fietsongeval.be volgt dit dossier vanop de eerste rij.

Dus:  jezelf niet in gevaar brengen en zeker die arm gebruiken als richtingaanwijzer.
Help de hulpverleners en deel deze boodschap zodat wij fietsers ongevallen vermijden.
Morgen: de fietsbel

28/03/2020