#veiligfietsen: agressie door en tegen fietsers

Dat fietsers soms opzettelijk worden aangereden door autobestuurders is geen geheim. Profwielrenner Thomas De Gendt liet ooit in een interview optekenen dat ‘de maatschappij is dolgedraaid, er geen geduld meer is in het verkeer, en een fietser passeren voor sommige chauffeurs een spelletje is door zo dicht als mogelijk met hun achteruitkijkspiegel een fietser te benaderen’.
Maar ook agressie door en tegen fietsers onderling dreigt plots toe te nemen om allerlei redenen. Is mondelinge agressie nog te kanaliseren, maar wat als je door een andere fietser in gruzelementen wordt gereden of deze zich tegen jou persoonlijk richt met lichamelijk letsel. 
Niet evident, zeker niet als er geen getuigen zijn en identiteitsgegevens van de agressor ontbreken.

Aangifte doen

Doe sowieso altijd aangifte bij de politiediensten, de doorbraak komt dikwijls vanuit een klein hoekje kijken (zo rijdt de agressor meestal het traject opnieuw).
Eens de dader geïdentificeerd, en de puzzel in elkaar klikt, wordt het dossier overgemaakt aan het Parket die een beslissing neemt:  ofwel komt de dader voor de correctionele rechtbank ingevolge het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen, proces waarin het slachtoffer zich burgerlijke partij kan stellen, ofwel wordt de zaak met een ‘zonder gevolg’ geklasseerd en kan je nog trachten via de burgerlijke rechtbank je geleden schade te doen recupereren.

Rechtsbijstand

Onthoud dat in beide gevallen de ‘rechtsbijstand’ van je familiale verzekering tussenkomt zodat je naast een ‘vrije keuze advocaat’ ook deze erelonen en kosten hieraan verbonden, vergoed ziet door de familiale verzekering.
Het dus nuttig om onmiddellijk na de feiten ook je familiale in kennis te stellen van de je door derden aangedane ongeoorloofde feiten.

Deel deze tip met je fietsvrienden, en ook al neemt de druk op de ziekenhuisbedden zeer stilletjes af, vermijd fietsslachtoffers in het ziekenhuis.

Morgen: wel of niet een aansprakelijkheidsverzekering voor je speed pedelec 

 

 

20/04/2020