#veiligfietsen: bijzondere voorrangsregels voor fietsers

Vele fietsers zijn zich niet bewust dat art. 12 van de wegcode hun 2 bijzondere voorrangsregels gunt.

Oversteken van fietspad

Een eerste vinden we terug in art. 12.4bis van de wegcode dat stelt dat ‘de bestuurder die een fietspad oversteekt, voorrang moet verlenen aan de weggebruikers die gebruik maken van dit fietspad’; deze regel geldt bij uitbreiding voor voetgangers op een trottoir.
Er is nog discussie gerezen of in zulke verkeerssituatie het fietspad in een rode kleur dient geschilderd om de extra aandacht te vestigen op deze voorrangsregel, maar dit is niet aan de orde (hoewel het wel duidelijkheid zou scheppen).
Natuurlijk blijft ‘opperste voorzichtigheid aan de orde’ zoals ook Jan DV uit Geluwe schrijft die deze tip aanbracht. Je bent immers als fietser de zwakste en is het dus raadzaam je snelheid zwaar te minderen en oogcontact met de autobestuurder te maken (wees ook onze tip over de voorrang van rechts indachtig).

Einde van fietspad 

Een tweede voorrangsregel vinden we in art. 12.4 van de wegcode dat bepaalt dat ‘het einde van het fietspad verlaten om op de rijbaan rechtdoor te rijden, niet beschouwd wordt als een manoeuvre’.
Ook hier is waakzaamheid geboden nu sommige autobestuurders dit niet zo altijd begrepen hebben.

Morgen onze reactie op het voorstel om bij het inhalen op een fietspad dit te verlaten om via de rijbaan in te halen.

Deel dit artikel om onze bijdrage als fietsers te leveren aan een goed functionerend ziektesysteem en dus fietsslachtoffers te vermijden.

16/04/2020