#veiligfietsen: de fietsbel

Verplicht

De rijwielen moeten uitgerust zijn met een geluidstoestel dat uit een bel bestaat die kan gehoord worden van op een afstand van 20 meter’, zo luidt art. 82.2 van het KB politie wegverkeer.
Met andere woorden: alle types fietsen moet verplicht een fietsbel hebben. Geen fietsbel is een boete bij controle.
Bij een speed pedelec is een mechanische bel de standaard.

 

Gevaar afwenden

De fietsbel gebruik je om gevaar af te wenden, niet meer niet minder.
Moet je je fietsbel altijd gebruiken wanneer je andere fietsers inhaalt of een groepje wandelaars voorbijsteekt op het jaagpad? Nee, niet altijd. Je bepaalt als fietser zelf of er gevaar dreigt (wanneer er bijvoorbeeld kleine kinderen in de andere doelgroep aanwezig zijn).Of wanneer een fietser  zonder kijken het fietspad oprijdt, die wijs je voorafgaand op het gevaar door te bellen.

 

Gebruik als jij het nodig acht

Eigen gedrag is ook belangrijk: het matigen van je eigen snelheid is trouwens ook een vereiste om gevaar af te wenden, en speelt mee in mogelijke dossiers van aansprakelijkheid.  
Gebruik je bel dus als het echt nodig is of je het als fietser nodig acht.  Het wordt door de andere weggebruikers in ieder geval prettiger ervaren dan een harde schreeuw.


Morgen: inhalen 

28/03/2020