#veiligfietsen: fietsen in groep

Eens het terug mag, zullen wielerclubs, groepjes vrienden en andere sympathisanten weer hun hobby kunnen uitoefenen op de ouwegetrouwe manier van ‘in groep fietsen’

Maar wat is nu een ‘in groep fietsen’ voor de wet?

Art. 43bis van de wegcode is hiervan de sleutel en somt in niet mis te verstane termen op wanneer je een groep bent en wat je rechten en plichten zijn.
Enkel vanaf 15 fietsers tot 150 fietsers vorm je een groep. Dat wil zeggen dat je in plaats van op het fietspad onbegrensd op de rijbaan mag fietsen, weliswaar 2 aan 2 en gegroepeerd.
Je mag slechts de helft van de rijbaan innemen.

Geen scheuren

Als we deze 2 voorwaarden in acht nemen, is bij harde wind met z’n 4 of 5 in een waaier rijden dus not done en mag de groep bij een zacht glooiende beklimming geen scheuren vertonen. Achteropkomend verkeer wordt in dit laatste geval immers belemmerd bij het inhalen nu de auto zich in principe niet tussen de groep mag wringen (in praktijk zal dit niet te voorkomen zijn, zeker als de weg steiler oploopt).

Wegkapiteins 

Om het verloop van de fietstrip in goede banen te leiden, voorziet de wet ‘wegkapiteins’ en zelfs een daartoe uitgeruste ‘volgwagen’, al zal de groep (en volgens de wet het aantal fietsers) zelf kunnen beslissen of zij hiervan gebruik willen maken.  Het zal de groepsrit in ieder geval geordend en structureel doen verlopen, want wegkapiteins waken over de veiligheid van hun ‘bende’ en fluiten diegenen terug die zich niet aan de regels houden. Cowboys niet toegelaten.

Daarom ook de verplichte armband en het verplichte C3-bordje waarmee hij/zij vrije doorgang op kruispunten kan verzekeren (niet bij kruispunten met verkeerslichten).

Verplichte kapitein vanaf 51

Groepen van 30 of 40 die opteren om zonder wegkapiteins de weg op te gaan, bezitten deze prioriteit niet en moeten dus op rotondes en kruispunten super voorzichtig zijn.
Vanaf 51 fietsers zijn wegkapiteins en een volwagen verplicht.

Tot 12 fietsers 

Fiets je in groep met 12 gelden de regels van de individuele fietser d.i. fietspad gebruiken, achter elkaar rijden buiten bebouwde kom bij achteropkomend verkeer....
En ook al wordt iemand uit de groep aangeduid als wegkapitein (omdat hij het parcours kent en vooraan rijdt), is hij dat niet volgens de wet !

Tip:  fietsen in groep binnen afzienbare tijd toegelaten = regels respecteren 

Morgen: verkeerslicht ‘rechtsaf vrij voor fietsers’


 

23/04/2020