#veiligfietsen: fietspad verlaten om in te halen

Via de media werd medegedeeld dat de Federale Politie de maatregel voor Corona-fietsen versoepelt: men laat toe om - beperkt - van het fietspad af te gaan om de essentiële anderhalve meter afstand te respecteren, o.a. bij het inhalen.

Art. 9 van de wegcode dat handelt over de plaats van de bestuurder op de openbare weg, geeft specifiek in art. 9.1.2 ten 3de aan dat ‘wanneer de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad moeten volgen, mogen zij dat verlaten om van richting te veranderen, om in te halen of om omheen een hindernis te rijden’.
De wegcode laat inhalen via de rijbaan dus sowieso toe. De regel wordt versoepeld omdat op het smalle fietspad met 1,5 meter tussenruimte dit in praktijk moeilijk kan gerealiseerd worden.

Niet zonder gevaar

Nochtans is deze inhaalbeweging via de rijbaan niet zonder gevaar:  

respecteer de regels van het inhalen (zie eerdere tip - art. 16 wegcode) en realiseer je dat je door van het fietspad af je rijden, je als fietser een manoeuvre uitvoert, d.i. voorrang verlenen aan de weggebruikers op de rijbaan. En ook terug het fietspad oprijden is een manoeuvre.

Meer en meer verkeer

Je zal dus met meerdere actoren in het verkeer rekening moeten houden, en dat vergt inzicht, behendigheid en voorzichtigheid.
En laat je niet verrassen door het autoluwe verkeer, je merkt dag op dag dat het autoluwe mondjesmaat uitdooft.
Dit fietsvriendelijke initiatief zal hopelijk de beleidsmakers inspireren tot structurele maatregelen in herverdeling van de publieke ruimte, het verbreden van fietspaden,...

Alternatieve route

Maar je kan natuurlijk ook, zoals de Fietsersbond aanbeveelt, en door Fietsongeval.be volkomen bijgetreden, een alternatieve veilige fietsroute uitstippelen met veel minder fietsverkeer.  Een klein ommetje kan geen kwaad, is gezond en het calorieverbruik gaat de hoogte in. Wat moet je nog meer.

Hou het veilig dit weekend en respecteer de verkeersregels. Deel deze fietstip met de fietswereld: dit is onze bijdrage als fietsers om al het zorgpersoneel te ondersteunen.

Maandag: agressie door en tegen fietsers


 

17/04/2020