#veiligfietsen: fietssuggestiestroken

Je kent ze ongetwijfeld, het in oker gekleurde gedeelte van de rijbaan waarop fietsers zich moeten bewegen.  Vroeger had je ze nog in het groen of rood, maar sinds enkele jaren is de aanbevolen kleur oker.
Het doel van deze strook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser op de rijbaan. De strook zou volgens de geijkte normen ook een bepaalde breedte  moeten hebben (aanbeveling).

Valse verwachtingen

De fietssuggestiestrook werkt voor autobestuurders snelheidsremmend maar wekt in hoofde van de automobilist ook een verwachtingspatroon, nl. dat fietsers zich binnen deze strook bewegen en alleszins niet buiten deze strook fietsen. Dit is een foute redenering en hier schuilt het gevaar.

Geen juridische basis

De fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement en heeft aldus geen juridische basis, lees wettelijke waarde.
Fietsers zullen zich zo rechts mogelijk moeten positioneren omdat de fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan uitmaakt en zij de regels vervat in art. 9.3.1 van de wegcode moeten volgen (zo rechts mogelijk rijden).

Binnen de bebouwde kom zijn 2 naast elkaar rijdende fietsers toegelaten en kan het perfect zijn dat de uiterst linkse fietser zich buiten de fietssuggestiestrook bevindt.
Dit is nochtans een correcte plaats van de fietser (niet alle fietssuggestiestroken zijn even breed), en vandaar de verwarring in hoofde van de automobilist.

Hetzelfde voor de op de rijbaan aangebrachte fietslogo’s: ook zij zijn niet opgenomen in het verkeersreglement en hebben geen juridische waarde, enkel een vorm van aanduiding van plaats.

Morgen geeft Fietsongeval.be de laatste fietstip in Corona-tijden weer, ditmaal het fietsen op een trambedding.
Deel deze tip met je fietsvrienden om de afnemende druk op de ziekenhuizen te ondersteunen en de druk niet door onnodige fietsslachtoffers opnieuw op te voeren.

29/04/2020