#veiligfietsen: snelheidsbeperking op het fietspad

30 km op Antwerpse fietspaden 

Eind vorig jaar plaatste de Stad Antwerpen langs enkele fietspaden in het centrum van de stad kleine, vierkante blauwe borden met hierop vermeld 30 km/uur, het aangeven dat gebruikers van het fietspad niet sneller mogen. Zo wil de stad gevaarlijke situaties met o.a. te snel rijdende speed pedelecs vermijden.

Probleem is dat het gebruikte bord niet terug te vinden is in de wegcode. En weggebruikers moeten enkel verkeersborden in acht nemen indien ‘deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van de wegcode zijn aangebracht’.

Geen wettelijke waarde

Conclusie: het bord heeft geen wettelijke waarde en is dus niet afdwingbaar, het is enkel een suggestieve aanduiding.
Het zou beter zijn om eventueel sensibiliserende borden te plaatsen die de gebruikers van het fietspad duidelijk maken dat snelheden boven de 30 km/uur onveilig zijn. Of men opteert voor een verbodsbord (wit bord met rode rand hierin vermeld de maximumsnelheid - in casu 30). De wegbeheerder moet er dan wel voor zorgen dat dit bord beantwoordt aan de wettelijke afmetingen, zijnde de minimale diameter zodat ze moeten nageleefd worden door fietsers en bestuurders van tweeledige bromfietsers (art. 6.4.3 reglement wegbeheerder).

Bindend verkeersbord

Hiervoor komt enkel een bord C43 met een diameter van 30 cm langs een fietspad in aanmerking. Dit bord is bindend voor fietsers en bestuurders van tweeledige bromfietsen (waartoe ook de speed pedelecs behoren).

Deel dit artikel om fietsongevallen te vermijden en hospitalen nog niet zwaarder te belasten; zo zijn wij fietsers ook solidair.

Morgen: het flitsen van de snelheid

29/03/2020