Fietsers & hun rijgedrag

Ook als fietser moet je je houden aan regels en verplichtingen. Wat mag je wel en niet doen op de fiets? Wat zijn de richtlijnen voor fietsers in groep en individuele fietsers? Vaak fiets je alleen, maar soms moet je rekening houden met je kids of andere mensen in je omgeving. Kinderen kunnen eenvoudig mee op de fiets, maar waarmee moet je rekening houden? Je leest het hier allemaal! 

 

Let op! Fiets je op de openbare weg, je bent steeds verplicht om je identiteitskaart op zak te hebben. Zo niet riskeer je een boete tussen 26 en 500 euro! 

Fietsen & alcohol

Alcohol en fietsen is een gevaarlijke combinatie. Je brengt niet alleen jezelf in gevaar maar ook andere weggebruikers. De financiële gevolgen kunnen eveneens groot zijn.

Word je als fietser door de politierechtbank veroordeeld wegens alcoholintoxicatie of dronkenschap, stel je je bloot aan allerlei sancties: een geldboete van min. 1600 euro, een kort of langdurig rijverbod, het afleggen van allerlei proeven en de gerechtskosten.

En ook al voorziet de wet sinds 1/10/2017 geen verplicht rijverbod meer voor geïntoxiceerde/dronken fietsers, toch kan de politierechter deze straf nog steeds uitspreken ... en dan nog niet gesproken over de bepalingen van het alcoholslot die vanaf 01/07/2018 van toepassing zijn.

 

Fietsen & telefoneren

Artikel 8.4 Wegcode bepaalt dat ' behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.' Deze regels gelden ook voor fietsers.

Je riskeert een boete van 174 euro bij onmiddellijke inning of 235 euro bij een minnelijke schikking. Ook een selfie maken tijdens het fietsen is verboden!

Je mag wel telefoneren als je naast je fiets stapt.

Het gebruik van 'oortjes' daarentegen is wel toegelaten op voorwaarde dat je de andere weggebruikers niet in gevaar brengt.

Toch is het gebruik ervan niet aan te raden nu de kans op een fietsongeval 10 keer hoger is.

 

Fietsen & snelheid

Het klinkt misschien gek, maar ook een fietser moet zich houden aan de opgelegde snelheid. Doe je dat niet, dan riskeer je een geldboete. Afhankelijk van de aard van de weg kan je als fietser je geldboete zelf berekenen via www.wegcode.be/boeteberekening.

Naast de alom gekende snelheidsborden word je als fietser veel geconfronteerd met de volgende verkeersborden waarop snelheidsbeperkingen van toepassing zijn.

max 30km/u

kleine landwegen

max 5km/u

voetgangerszone

 

max 5km/u

speelstraat

 

max 20 km/u

woonerven

 

max 30 km/u

zone 30

 

max 30 km/u

verkeersdrempel

 

max 30 km/u

jaagpad

 

max 30 km/u

fietsstraat

 

Fietsen in groep

Een groep van minder dan 15 fietsers volgt alle richtlijnen voor de 'individuele fietser' en wordt aldus niet als een groep beschouwd.

De wettelijke basis voor fietsers in groep vormt het KB van 01/12/1975 houdende het algemene reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (artikel 43 bis)

 

Fietsers zelf

° Gebruik van het fietspad is niet verplicht.

° Met 2 naast elkaar op de rijbaan mag altijd.

° Op een rijbaan zonder rijstroken mag de groep ongeveer 3 meter en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan innemen.

° Op een rijbaan met rijstroken mag enkel de rechterrijstrook gebruikt worden.

° Max.150 fietsers zo niet moet de groep opgesplitst worden.

° De groep moet steeds de aanwijzingen van de wegkapitein volgen.

 

Wegkapitein(s)

° Een groep van 15 tot 50 fietsers mag vergezeld worden door ten minste 2 wegkapiteins (1 = verboden).

° Een groep van 51 tot 150 fietsers moet vergezeld worden door 2 wegkapiteins.

° Hij/zij moet ten minste 21 jaar zijn. 

° Moet om de linkerarm een band dragen met horizontaal de nationale kleuren, en in zwarte letters op de gele strook het woord 'wegkapitein' (zo niet riskeer je een boete van 58 euro bij onmiddellijke inning en 68 euro bij een minnelijke schikking).

° Moet uitgerust zijn met een verkeersbordje C3.

° Enige opleiding is niet vereist en een deelnemerslijst is niet verplicht.

° Hij/zij waakt over het goede verloop van de fietstocht.

° Mag op een kruispunt - zonder verkeerslichten - het verkeer in de dwarswegen stilleggen door gebruik te maken van een schijf/bord C3, en dit terwijl de groep met inbegrip van de volgwagen(s) oversteekt.

 

Volgwagen

° Groepen van 15 tot 50 fietsers mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

° Is er slechts 1 auto, dan moet de auto de groep volgen.

° Groepen van 51 tot 150 fietsers moeten voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidend voertuig op een afstand van ongeveer 30 meter.

° Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool van een fiets (wit).

° Dit bord moet goed zichtbaar zijn voor tegenliggers, zowel bij het voertuig vooraan als voor achteropkomend verkeer bij voertuig achter de groep.

° De afmetingen van de symbolen van dit bord zijn minimaal 50cm breed en minimaal 70cm zijde (zie M.B. van 01/12/1997 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen,...).

TIP

Fietsen in groep blijft aanleiding geven tot discussies, volg met je fietsclub een infosessie om de pijnpunten aan te duiden.

Richtlijnen individuele fietser

° Je moet altijd op het fietspad rijden, zo niet riskeer je een boete van 58 euro (onmiddellijke inning) en 68 euro (minnelijke schikking.

° Een fietspad wordt aangeduid met de borden D7 of D9 of door een wegmarkering (twee witte onderbroken strepen). 

° Je mag met zoveel naast elkaar rijden als de breedte van het fietspad toelaat.

° Je mag andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen.

° Je mag inhalen via de rijbaan als inhalen op het fietspad onmogelijk is.

 

Wat als er geen fietspad is? 

° Dan mag je parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts van je rijrichting gebruiken, op voorwaarde dat je voorrang verleent aan de weggebruikers die er zich bevinden (bebouwde kom).

° Dan mag je trottoir en verhoogde berm gebruiken (met hetzelfde voorbehoud) maar buiten de bebouwde kom.

 

Mag je naast elkaar rijden als er geen fietspad is?

° Je mag dan maximum met 2 naast elkaar op de rijbaan - zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

° Met 2 naast elkaar rijden is verboden als kruisen met tegenliggers onmogelijk wordt, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

° Met 2 naast elkaar rijden is verboden als een achteropkomend voertuig nadert (buiten de bebouwde kom).

° Met 2 naast elkaar rijden is verboden als er een aanhangwagen aan de fiets gekoppeld is.

° Met 2 naast elkaar rijden is verboden op een voorbehouden strook (bv. een busstrook).

 

Met kinderen op de fiets

Vooraleer kinderen zich op eigen kracht verplaatsen met de fiets, worden ze meegenomen in de bakfiets, fietskar, met een maxicosi of kinderstoel op de fiets.

Het is belangrijk je kind(eren) een fietsveilige opvoeding mee te geven. Maar nog belangrijker is dat je als ouder(s) het goede voorbeeld geeft.

Om de veiligheid van je kind(eren) en jezelf optimaal te garanderen, neem je best even de tijd om de wettelijke instructies i.v.m. de maxicosi, kinderzitjes, fietskar en bakfiets na te lezen.

Je vindt alles over de uitrusting en wettelijke bepalingen in twee overzichtelijke brochures:

 

° 'Kinderen op de fiets' (VIAS Institute)

° 'Val op veilig! Val veilig op' (VIAS Institute) 

 

Andere nuttige tips vind je ook op 'Fietsenmetkinderen.be'.