PRIVACYBELEID

Welkom op www.fietsongeval.be. Deze site is eigendom van Marc PEETERS, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 26, ondernemingsnummer 0836.044.384 en respecteert de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet. Deze site is aangepast aan de nieuwe GDPR.

Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie wordt ingezameld, gebruikt en doorgegeven.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, meer nog, op geen enkel moment worden uw gegevens gebruikt voor andere doeleinden en/of worden ze aan derden verstrekt.

Wel verzamelt deze site informatie over het bezoekersaantal en de geografische locatie van de gebruikers, en dit louter om statistische redenen.

De inhoud van deze site (teksten en foto's) zijn beschermd door hun intellectuele rechten en behoren toe aan Fietsongeval.be.

De informatie op deze site is van algemene aard en kan niet als juridisch advies beschouwd worden.

Fietsongeval.be levert grote inspanningen opdat de informatie juist en bijgewerkt is; ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien bepaalde informatie onjuist zou zijn, zal Fietsongeval.be dit zo spoedig mogelijk rechtzetten. Fietsongeval.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie. 

De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Mochten er opmerkingen zijn, gelieve te mailen naar fietsongeval@marcpeeters.be, waarvoor onze dank.

 

©2014. Fietsongeval.be. Alle rechten voorbehouden.